Share Full Source Code Auto spam viết bằng notepad ( txt )

Code Này Viết Theo Dạng Js Tự Bạn Chọn Nội Dung nếu nội dung có dấu thì dùng notepad++ không có dấu thì dùng notepad thường nhé
B1. Mở notepad lên và paste đoạn này vào:
dim wsh
soe=100
delay=1
set wsh=wscript.createobject("wscript.shell")
wscript.sleep 3000
for i=1 to soe
wsh.sendkeys "Ghi nội dung vào đây"
wsh.sendkeys "{ENTER}"
next
'END
B2. lưu với tên Spam.vbs
B3. Kích đúp chuột vào file đã lưu
B4. chỉ chuột vào dòng cmt và thưởng thức =))
Share Full Source Code Auto spam viết bằng notepad ( txt ) Share Full Source Code Auto spam viết bằng notepad ( txt ) Reviewed by ADMIN ( Võ Thanh Hùng ) on 8:13 PM Rating: 5

No comments:

loading...
Powered by Blogger.