Share Full Source Vượt Captcha Hình Ảnh Của Google 2018


Trước Share tools thấy mấy bác nghi ngờ đủ thứ lên share luôn code chạy trên firefox
Code Này Chạy Bằng tiện ích imacro nhé !


Chức năng : bỏ qua tất cả cap xe,cửa hàng vv, chỉ lấy các "biển báo" k cần autoclick tự click sau khi chọn hình(xem kĩ có chỗ biển báo e nghỉ rất lâu mới click)...
Vẫn còn 1 sỗ lỗi e cũng é* biết sao , và 1 lỗi khá lớn là khi thu nhỏ ff lại là captcha chạy loạn xạ..

Link Code ĐÂy Các Bác : https://bigmmo.com/forum/index.php?id=16119
Share Full Source Vượt Captcha Hình Ảnh Của Google 2018 Share Full Source Vượt Captcha Hình Ảnh Của Google 2018 Reviewed by ADMIN ( Võ Thanh Hùng ) on 3:37 PM Rating: 5

2 comments:

loading...
Powered by Blogger.